Logo Byczyny

Trzeci Dzień Otwarty zorganizowany w Hufcu Pracy już za nami

W dniu 20.04.2016r. w Hufcu Pracy w Polanowicach odbył się już trzeci „Dzień Otwarty”. Był to natomiast pierwszy dzień otwarty zorganizowany w nowym miejscu. W poprzednich latach zapraszaliśmy przedstawicieli szkół gimnazjalnych z Gminy Byczyna oraz z ościennych powiatów. W tym roku obecni byli Pan Burmistrz Robert Świerczek, Pani Wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka, Sekretarz Gminy Byczyna – Pan Maciej Tomaszczyk, dyrekcja Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych, ale także Radni, Sołtysi z gminy Byczyny, kuratorzy, pani Asystent Rodziny, Kierownik Posterunku Policji w Byczynie, Pani Wioletta Kardas - Dyrektor Centrum Integracji Społecznej, Pani Ewa Śledzka- Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych, nauczyciele uczący uczestników w Hufcu, Pan Andrzej Dusza – właściciel warsztatu mechanicznego i opiekun na zajęciach praktycznych, Pani Iwona Sarnowska Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie, przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Kluczborka, Pani Agnieszka Świderska-Włodarczyk z PPP w Kluczborku a także nasi uczestnicy. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Komendant Hufca Pracy – Katarzyna Sobania w prezentacji przedstawiła ofertę edukacyjną oraz zasady działania HP, wymieniła atuty związane z nową lokalizacją naszej jednostki. Pan Andrzej Dusza pochwalił uczestników, którzy przyuczają się u niego w zawodzie mechanik za chęć do pracy i zaangażowanie. Pani Karolina Kryściak ucząca już prawie 10 lat naszą młodzież historii, geografii i wos-u opowiedziała o swoich doświadczeniach, o tym że uczestnicy Hufca mimo czasami trudnych przeżyć czy warunków potrafią się zmobilizować kiedy trzeba, pracować i uczyć się. Pani Agnieszka Świderska-Włodarczyk przedstawiła zasady działania Punktów Pośrednictwa Pracy, przekazała informację o ofertach pracy dla młodzieży poszukującej pracy oraz dla osób bezrobotnych. Uczestniczka grupy I Aldona Socha w prezentacji multimedialnej pochwaliła się osiągnięciami, sukcesami oraz przedsięwzięciami realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem tego, że w hufcu dzieje się tyle pozytywnych , dodatkowych rzeczy i że uczestnicy osiągają naprawdę spore sukcesy w konkursach gminnych, ale także wojewódzkich i ogólnopolskich. Niespodzianką dla zaroszonych gości był tort, a także „oś czasu” stworzona ze zdjęć, która pokazywała co przez minione 10 lat się w hufcu działo i co się zmieniło. Tym akcentem uczciliśmy skromnie 10 – lecie naszego Hufca. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, za poświęcony czas i miłe słowa. Liczymy, że ten dzień na dobre rozpoczął nadchodzącą wielkimi krokami rekrutację na rok szkolny 2016/2017 i że od września w szkolnych – hufcowych ławkach zasiądą pełne trzy klasy gimnazjum dla dorosłych.

Katarzyna Sobania