Logo Byczyny

Technikum w Polanowicach działało na rzecz tolerancji i antydyskryminacji

Projekt Liderzy i Liderki Tolerancji CEO dotyczył działań na rzecz tolerancji i antydyskryminacji. Realizowało go 15 wybranych nauczycieli z całej Polski, którzy chcieli coś zmienić w swoim otoczeniu. W Technikum w Polanowicach Pani Karolina Kryściak realizowała projekt „Współczesna tolerancja”, który był skierowany do całej społeczności szkolnej. Od października do kwietnia były przeprowadzone działania, które nawiązywały zarówno do stereotypów, jak i problemów uchodźców. W każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia o wielokulturowości i prawach człowieka. Szkoła uczestniczyła w dwóch kampaniach Polskiej Akcji Humanitarnej: „Świat bez głodu” i „Studnia dla Południa”. Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie prezentowali wątki tematyczne wylosowanego wcześniej kraju, np. Syrii, Ukrainy, Iraku, Gruzji. Ponadto przygotowali „pudła” tematyczne. Konkurs wygrała klasa II TH, ale najlepszą prezentację przygotowały uczennice klasy III TH, które reprezentowały szkołę na Gali Finałowej. Ponadto mentorka CEO Anna Włodek przeprowadziła warsztaty dotyczące tolerancji w klasach technikum oraz jednej klasie gimnazjum – III B. Uczniowie czytali komiksy związane z edukacją globalną, które później były omawiane i przeanalizowane w formie plakatów. Gala Finałowa odbyła się 22-23 kwietnia w Muzeum Polin w Warszawie. Technikum reprezentowały prócz nauczycielki trzy uczennice: Barbara Sojka, Kinga Kurek, Monika Chlewicka. Pierwszy dzień pobytu upłynął na warsztatach w grupach z trenerkami tolerancji, przygotowaniu stoiska szkoły i rozmowach z ekspertami. Podsumowaniem dnia była gala, podczas której zostały rozdane dyplomy i upominki. Każda szkoła otrzymała plakat o własnych działaniach, przygotowany przez CEO. Reprezentanci naszego Technikum mieli zagwarantowany nocleg w Hostelu niedaleko Pałacu Prezydenckiego. Drugi dzień spędzili aktywnie na zwiedzaniu z przewodnikiem wielokulturowej dzielnicy Warszawy – Pragi oraz Muzeum Polin, a także Starego Miasta.