Logo Byczyny

Gmina Byczyna wyróżniona w Konkursie 3P

         W dniu 19 kwietnia 2013 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa Konkursu 3P.

          Konkurs 3P jest jednym z działań podejmowanych w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” i ma na celu popularyzację formuły PPP oraz wykształcenie dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami PPP.

Wśród wyróżnionych w Konkursie 3P znalazł się projekt gminy Byczyna. Nasza gmina planuje w formule współpracy z podmiotem prywatnym zaprojektować i wykonać kompleks sportowo-rekreacyjny nad zalewem w Biskupicach. Pozyskany w przyszłości inwestor zagospodarowałby wskazany teren gminny (powierzchnia inwestycji - działki nr 428/6 i 428/2 wynosi 7,7609 ha) z myślą o rozwoju gminy, stworzeniu szerokiej bazy usług oraz pozyskaniu turystów. Gmina nie wyklucza też innego pomysłu na zagospodarowanie tego terenu, o ile pomysł inwestora będzie odnosił się do terenów rekreacyjnych z innowacyjnymi rozwiązaniami.

 

Wyróżnienie w konkursie 3P z rąk Bożeny Lublińskiej – Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ilony Antoniszyn – Klik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki odebrał w imieniu gminy Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner oraz Iwona Sarnowska – Pracownik Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 

Autor zdjęć: Przemysław Mączka

P4190039.jpeg P4190045.jpeg P4190047.jpeg

P4190053.jpeg P4190057.jpeg P4190065.jpeg