Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 9 maja 2016 r., w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Byczyna oraz zasad ustalania wysokości  czynszu

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 9 maja 2016 r., w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Byczyna oraz zasad ustalania wysokości  czynszu z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych PDFZarzadzenie 75_2016.pdf (11,10MB)

Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie wprowadzania zasad oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Byczyna oraz zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych. PDFZarzadzenie Nr 92_2016.pdf (188,19KB)