Logo Byczyny

Podsumowanie III edycji konkursu pn. Moje spojrzenie na powstania śląskie 09.05.2013 r.

W czwartek, 9 maja 2013 r. w Byczyńskiej Izbie Tradycji miało miejsce podsumowanie III Otwartego Konkursu Historycznego „Moje spojrzenie na powstania śląskie” adresowanego do szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kluczborskiego
i oleskiego.

Celem każdej edycji konkursu jest pogłębienie wiedzy o powstaniach śląskich, poznanie historii regionu, kształtowanie oceny faktów historycznych, uświadomienie obecności historii we współczesnym świecie oraz popularyzacja fotografii, jako współczesnej formy przekazu.

Organizatorem konkursu jest Technikum w Polanowicach, a jego pomysłodawczynią i jednocześnie koordynatorką z ramienia szkoły Pani Karolina Kryściak nauczycielka ZSG,LiZ w Byczynie. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Byczyny.

Tegoroczny konkurs poświęcony był plebiscytowi przeprowadzonemu na Śląsku lub wynikowi tego plebiscytu. Uczestnicy konkursu musieli nadesłać zatytułowaną fotografię dotyczącą tego wydarzenia wraz z stosownym do niej komentarzem, nieprzekraczającym połowy strony A4. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Komisja w składzie:

1. Magdalena Bednarek – pracownik Urzędu Miejskiego w Byczynie (przewodnicząca)

2.   Jakub Goliński – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kostowie

3.  Karolina Kryściak – nauczycielka ZSG,LiZ w Byczynie, koordynator konkursu

oceniała prace pod względem merytorycznym, symbolicznym, estetycznym, technicznym (jakość fotografii) oraz zgodności opisu (komentarza) ze zdjęciem. Wszystkie prace konkursowe były bardzo ciekawe i jury miało naprawdę trudny orzech do zgryzienia, ale udało się wyłonić zwycięzców.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Monika Łuczka (Technikum w Polanowicach)

II miejsce: Zuzanna Dworakowska (Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Oleśnie)

III miejsce: Aleksandra Piekarczyk (Technikum w Polanowicach)

Uczennice otrzymały nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Zostały również wręczone podziękowania dla szkół biorących udział w konkursie oraz dla nauczycielek przygotowujących uczniów do konkursu, tj. pani Katarzyny Grabas z Zespołu Szkół w Oleśnie oraz pani Karoliny Kryściak z Technikum w Polanowicach. W imieniu Burmistrza Byczyny zwyciężczynią gratulowała pani wiceburmistrz Ewa Bartosiewicz.

Po uroczystym  podsumowaniu i wręczeniu nagród miało miejsce zwiedzanie Byczyńskiej Izby Tradycji i podziwianie miasta oraz jego okolic z punktu widokowego w wieży Ratusza.  

P5090045.jpeg P5090046.jpeg P5090047.jpeg P5090059.jpeg

P5090055.jpeg P5090064.jpeg P5090051.jpeg P5090050.jpeg