Logo Byczyny

Konkurs pn. "Bioróżnorodne Opolskie" - Piękna Wieś Opolska 2016

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2151/2016 z dnia 24 maja 2016r. ogłosił w ramach konkursu "Bioróżnorodne Opolskie" - XIX edycję "Piękna Wieś Opolska 2016".

Tegoroczny konkurs "Piękna Wieś Opolska" jako jedno z głównych zadań, podejmuje działania edukacyjne i promocyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach. Działalność środowisk lokalnych na rzecz zachowania bioróżnorodności jest jednym z głównych kryteriów regulaminowych we wszystkich tegorocznych kategoriach konkursowych "Najpiękniejszej Wsi" oraz "Najlepszym projekcie odnowy wsi".

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 15 czerwca br. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce Konkurs „Piękna Wieś Opolska”.