Logo Byczyny

Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych w gminie Byczyna

W związku z planowanym treningiem systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz systemu alarmowania i ostrzegania na obszarze województwa opolskiego, w formie ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-16/I w dniach 07 -  09 czerwca 2016 r.  będzie realizowany trening systemu alarmowania i ostrzegania z załączeniem syren alarmowych na terenie gminy Byczyna  w następujący sposób:

„Ogłoszenie alarmu” - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

„Odwołanie alarmu”:  - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
 

Podstawa prawna uruchomienia syren: § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

 

Lucjan Kędzia

Główny specjalista