Logo Byczyny

Statuetka "Turysty" dla Spółdzielni Socjalnej PERUNICA

W ubiegły piątek w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się Gala wręczenia nagród XI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAT.

Spółdzielnia Socjalna PERUNICA otrzymała statuetkę i dyplom za promowanie muzyki Słowian Wschodnich w teledysku promocyjnym Byczyny.

- Było to dla nas niezwykłe doświadczenie, gdyż teledysk, który powstał przy współpracy z Gminą Byczyna oraz grupą muzyczną PERCIVAL nie jest typowym filmem turystycznym – informuje Anna Jurczyk – Miżejewska, wiceprezes spółdzielni. - Z założenia miał to być teledysk, w którym wykorzystano walory miasta.

Ze względu na niezwykłą muzykę oraz "serce włożone w promocję swojej miejscowości" teledysk został zauważony przez organizatorów Festiwalu.

Galę poprzedziła konferencja dotycząca filmów turystycznych, przyrodniczych i artystycznych, podczas której zaprezentowały się niezwykłe osoby, m.in.:

- Zbigniewa Żmudzkiego - producenta i założyciela studia SE-MA-FOR, którego to film animowany "Piotruś i wilk" został nagrodzony OSCAREM w 2007 roku.

- prof. Tomasza Kłysa z Zakładu Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego

- David'a Cooper'a - producenta najlepszych filmów turystycznych na świecie

- prof. Francisco Dias'a z Portugalii, prezentującego wyniki międzynarodowych badań destynacji turystycznych

- Tomasza Ogrodowczyka, reprezentującego Lasy Państwowe, który to przypomniał sylwetkę Włodzimierza Puchalskiego, pierwszego w Polsce filmowca. który zajmował się przyrodą

oraz wielu innych wspaniałych prelegentów m.in. z Turcji, Azerbejdżanu, Danii i Polski.

Przypomnieć należy, że teledysk promocyjny "Byczyna i Percival" został zrealizowany ze środków publicznych, w ramach tzw. „małej dotacji” udzielonej przez Gminę Byczyna Stowarzyszeniu Animacji Lokalnej „ARKONA” w 2014 roku.