Logo Byczyny

Myśli kardynała w obiektywie młodego pokolenia

We wtorek 14 czerwca w Urzędzie Miejskim w Byczynie została rozstrzygnięty III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jesteśmy narodem ochrzczonym! – Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego w obiektywie młodego pokolenia.”

- Prymas Wyszyński został ustanowiony patronem Civitas Christiana i zastanawialiśmy się jak ten fakt uczcić i zaznaczyć. To właśnie w Byczynie zrodziła się inicjatywa organizacji konkursu fotograficznego poświęconego myśli kardynała Wyszyńskiego– mówił Maciej Szepietowski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu. – Cieszymy się, że konkurs się rozwija, że faktycznie ma on zasięg ogólnopolski, nie tylko lokalny.

W tym roku na konkurs wpłynęło 115 prac w dwóch kategoriach. Fotografie oceniało jury w składzie: przewodnicząca Alina Kostęska, Alicja Berger – Zięba (obie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Opole), Zofia Piórczyńska (Katolickie Stowarzyszenie „Civias Christiana” Byczyna), Anna Pliszek i Krzysztof Chojak (nauczyciele w Publicznym Gimnazjum w Byczynie).

W kategorii młodzież gimnazjalna zwyciężył Bartłomiej Degórski z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom” w Gnieźnie. Drugie miejsce zajęła Julia Dajczak z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku, a trzecie ex aequo Zuzanna Knychas z Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie oraz Kinga Wacławczyk z Publicznego Gimnazjum w Byczynie.

Wyróżnienia powędrowały do: Marty Hołowaty z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku, Ludwiki Gołaszewskiej Siwiak z Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Opolu oraz Huberta Becherki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku.

W kategorii młodzież ponadgimnazjalna jurorzy najwyżej ocenili prace Justyny Zalejskiej z Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. Drugie miejsce przypadło ex aequo Marcie Krenc z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu oraz Monice Narowskiej z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu. Natomiast trzecie – również ex aequo – trafiło do Marty Gołuszkiewicz z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu i Wojciecha Nitkiewicza z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu.

Wyróżnienie otrzymała Dominika Malorka z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu.

Organizatorami konkursu byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Opolu i Byczynie oraz Publiczne Gimnazjum w Byczynie, a współorganizatorem burmistrz Byczyny Robert Świerczek.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.