Logo Byczyny

Wizyta delegacji z partnerskiej gminy Csókakő

Od 12 do 14 czerwca gościli w Byczynie przedstawiciele partnerskiej gminy Csókakő z Węgier. W skład ośmioosobowej delegacji wchodzili m.in.: wójt György Fűrész, wicewójt Ga’bor Bogna’r oraz radni Jenő Palocsai i Gyula Zsipi, który jest także dyrektorem szkoły średniej.

- Współpraca gminy Byczyna z węgierskim Csókakő została nawiązana w 2012 roku, jeszcze za poprzedniej władzy  – tłumaczył wójt György Fűrész. – Chcieliśmy się spotkać z nowym burmistrzem i nową wiceburmistrz, aby się poznać i omówić zakres dalszej współpracy.

- A plany na rozwój partnerstwa są bardzo obiecujące – wyjaśniał burmistrz Robert Świerczek. – Chcemy, aby zaczęły ze sobą współpracować organizacje, stowarzyszenia, szkoły, sportowcy, straże pożarne, zespoły artystyczne. Jeszcze w tym roku będziemy gościć w Byczynie uczniów z Węgier, a w przyszłym roku zamierzamy zorganizować wspólny obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Polski, Węgier i Niemiec.

W trakcie wizyty w Byczynie goście mieli okazję zobaczyć umiejętności uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego, którzy zaprezentowali się w bogatym programie tanecznym i wokalnym.

- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co potrafią byczyńscy uczniowie – mówili goście. – Brawa należą się im, ale także pedagogom, którzy potrafią zachęcić młodzież i dzieci do rozwoju talentów i pasji.