Logo Byczyny

Relacja z obchodów 65-lecia OSP w Jakubowicach i Wojewódzkiego Święta Ludowego

            W niedzielę, 19 maja, w Jakubowicach odbyło się wojewódzkie święto ludowe połączone z obchodami 65-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwsi goście zjawili się na miejscu o godzinie 12:00. Na jakubowickim boisku ustawiono stoły, ławki, krzesła, namioty i parasole oraz udekorowaną scenę. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz lokalnych organizacji, a także wielu mieszkańców Jakubowic i okolic.

            Pierwszym punktem programu było zebranie pocztów sztandarowych OSP z całego województwa oraz lokalnych organizacji. Poczty wraz z poddoddziałami zameldowały się przed dowódcą uroczystości, kpt. Marcinem Kotem, by przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Łowkowice, w towarzystwie zebranych gości oraz wozów straży pożarnej udać się w defiladzie na plac przed nową remizą OSP Jakubowice.

          Na miejscu odbyła się oficjalna część uroczystości, która rozpoczęła się mszą z udziałem ks. Józefa Urbana, wojewódzkiego kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych. Poświęcenia nowego sztandaru OSP Jakubowice dokonał ks. Tomasz Strzelecki, a fundatorzy symbolicznie przybili gwoździe. Kolejnym wydarzeniem był przemarsz pocztu flagowego i wciągnięcie flagi państwowej na maszt przed remizą.

      Burmistrz Byczyny, Ryszard Grüner, uroczyście przywitał gości w imieniu gminy. Chwilę później druhna Beata Sojka odczytała historię OSP Jakubowice, a po niej głos zabrał Andrzej Borowski, prezes Wojewódzkiego Zarządu OSP w Opolu. Następnie sztandar został uroczyście przekazany jakubowickim strażakom na ręce naczelnika, Michała Pluty, przez wiceministra spraw wewnętrznych, Stanisława Rakoczego. Wręczono też odznaczenia Wzorowy Strażak i za posługę lat.

        Kolejnym punktem programu były przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrał wiceminister spraw wewnętrznych, Stanisław Rakoczy i prezes Wojewódzkiego Zarządu OSP w Opolu, Andrzej Borowski.

     W ramach Wojewódzkiego Święta Ludowego PSL odczytano list przewodniczącego partii, Janusza Piechocińskiego. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń – medali im. Wincentego Witosa (z Gminy Byczyna otrzymał go Pan Piotr Dziadek) oraz Złotych Koniczynek dla działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (z naszej gminy otrzymali je Pani Wioletta Kardas oraz Pan Józef Chmielowski), a także legitymacji dla nowych członków partii z całego województwa.

            Część oficjalną uroczystości zakończyły wystąpienia zaproszonych gości oraz gospodarzy. Głos zabrali: wiceminister Rakoczy; Starosta Kluczborski, Piotr Pośpiech, który przekazał tablicę pamiątkową; przewodniczący Rady Powiatu, Władysław Zawadzki, ks. Tomasz Strzelecki oraz sołtys wsi Jakubowice, Jerzy Pluta.

            Podkreślono wagę wydarzenia, które bez wątpienia było jednym z najważniejszych momentów w dziejach wsi, a także ofiarność i pracowitość pomysłodawców, fundatorów i samych mieszkańców Jakubowic, którzy działają dla dobra własnej miejscowości. Oblicze polskiej wsi zmienia się w dużej mierze dzięki oddolnym inicjatywom, współpracy i bezinteresowności.

            Po przemówieniach nastąpiło zwiedzanie remizy i wpisy do księgi pamiątkowej. W odnowionym wnętrzu umieszczono wystawę fotografii dokumentujących przebieg remontu. Następnie goście powrócili na boisko w Jakubowicach, gdzie nastąpiła część nieoficjalna obchodów – poczęstunek oraz występy artystyczne. Zabawa w radosnej atmosferze trwała do późnych godzin.

100_7187.jpeg 100_7197.jpeg 100_7215.jpeg 100_7251.jpeg

Tekst i zdjęcia: Magdalena Sikorska