Logo Byczyny

Pomóżmy naszemu mieszkańcowi wydać książkę

„Właśnie rozpoczynało się lato roku pańskiego dziewięćset pięćdziesiątego czwartego…” tak zaczyna się powieść historyczna powstała w Ciecierzynie.

"Przemienienie" to powieść, którą napisał mieszkaniec naszej gminy Artur Wasążnik. Na portalu PolakPotrafi.pl zbiera pieniądze na jej wydanie.
Artur Wasążnik od kilku lat jest mieszkańcem naszej gminy. Wśród szerokich zainteresowań szczególne miejsce zajmują te związane z wczesnośredniowieczną historią Polski, a zwłaszcza ze Słowianami Połabskimi. 

Sam autor tak w skrócie opisuje swoją powieść: „To nie tylko historia ostatnich zrywów wolnościowych Słowian Połabskich, ale bardzo dużo wchodzę tam w tematy kulturowe - od pieśni i ich funkcji, po specyfikę religijną. Jest tam sporo wiedzy naukowej, ale też sporo moich własnych przemyśleń w tych tematach i stawianych hipotez. Walk, bojów będzie tam owszem trochę, znacznie więcej będzie intryg, które nad głowami Słowian zawiązywano w ich sprawach, ale chyba najwięcej jest takiego zagłębiania się w ich świat kulturowy, w to jak oni postrzegali rzeczywistość wokół siebie. I nie poprzestaję tu na książkach w tym temacie - daję dużo od siebie, własnych wniosków (...)".

Powieść "Przemienienie" istnieje już...jako maszynopis. Potrzeba środków na jej wydanie, a konkretnie 13.500,00 zł.

Możemy wesprzeć wydanie książki na stronie https://polakpotrafi.pl/projekt/przemienienie?utm_source=projects

Więcej informacji o autorze na stronie http://arturwasaznik.wix.com/przemienienie

BANER SZARY bez cieni.png