Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych oraz stolarskiego na potrzeby warsztatu

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i stolarskich na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II.

 

W załączeniu:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Oferta cenowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PDFOferty cenowe część I, II, III.pdf (1,50MB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (4,92MB)
PDFSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (1,71MB)
PDFUmowa.pdf (1,30MB)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (468,19KB)

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT CZESC I,II,III.pdf (1,33MB)