Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą drewna na potrzeby warsztatu stolarskiego

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą drewna na potrzeby warsztatu stolarskiego finansowanego z projektu "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"

W załączeniu:

Umowa

Zaproszenia do składania ofert

Oferta cenowa

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

PDFOferta cenowa 2.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 2.pdf

PDFUmowa 2.pdf

PDFZaproszenie do składania ofert 2.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze 6.pdf