Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą drewna na potrzeby warsztatu stolarskiego

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą drewna na potrzeby warsztatu stolarskiego finansowanego z projektu "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"

W załączeniu:

Umowa

Zaproszenia do składania ofert

Oferta cenowa

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

PDFOferta cenowa 2.pdf (855,39KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 2.pdf (2,84MB)

PDFUmowa 2.pdf (1,46MB)

PDFZaproszenie do składania ofert 2.pdf (455,13KB)

PDFzawiadomienie o wyborze 6.pdf (398,35KB)