Logo Byczyny

Nietypowa akcja charytatywna w gminie Byczyna

Od dwóch miesięcy Królewski Order Św. Stanisława BM wspiera dzieci, osoby niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne z terenu naszej gminy, poprzez przekazywanie im różnego rodzaju smakołyków, w postaci serków, jogurtów firmy Danone. Wielki Kanclerz Królewskiego Orderu Mirosław Mandryga we współpracy z Konfraternią Śląsko -Zagłębiowską KOŚSBM oraz Burmistrzem Byczyny Robertem Świerczkiem i Zastępcą Burmistrza Katarzyną Zawadzką, Kawalerami KOŚSBM Piotrem Piłatem i Damianem Jakubem Bułą oraz radnymi Rady Miejskiej w Byczynie: Damianem Gocejną i Grzegorzem Bednarkiem, jak również pracownikiem UM Panią Beata Dziekońską i Kasztelanem Grodu Rycerskiego Andrzejem Kościukiem, koordynowali akcję charytatywną i przekazali już i rozdysponowali ponad 20 tys. sztuk mlecznych produktów. Oczywiście ukłony należą się również: siostrom Marcie i Anecie Feldman, które własnym transportem ze Śląska przywiozły pierwszy transport produktów, spółdzielni socjalnej Gród (drugi transport smakołyków) oraz Pani Dyrektor CISPOL-u Wioletcie Kardas (trzeci transport „danonków”).

2016-06-25_146685066610.jpeg