Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II” na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych

Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II”na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych

 

W załączeniu:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

Wzory dwóch umów

Oferta cenowa

 

PDFBENZ OFERTA.pdf

PDFBENZ SIWZ.pdf

PDFBENZ UMOW.pdf

PDFBENZ UMOW2.pdf

PDFBENZ ZAPROSZENIE.pdf

 

PDFINFORMACJA DOTYCZĄCA DATY.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty paliwo.pdf