Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 12 lipca 2016 r., w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działaności lobbingowej.

Zarządzenie Nr 106/2016  Burmistrza Byczyny z dnia 12 lipca 2016 r.,  w sprawie  sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działaności lobbingowej.  PDFZarzadzenie Nr 106_2016.pdf (1,66MB)