Logo Byczyny

Obwieszczenie Burmistrza Byczyny Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 13111 O (droga krajowa nr 11-Kujakowice-Byczyna –granica Woj. Łódzkiego m. Gola).