Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II.

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II.

W załączeniu: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Zaproszenie do składania ofert
Wzór umowy
Oferta cenowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

PDFSpecyfikacja Pilarki.pdf

PDFZaproszenie do skladania ofert PILARKI.pdf

PDFOferta cenowa Pilarki.pdf

PDFSzczegółowy opis zmówienia przedmiotu Pilarki.pdf

PDFWzór umowy PIlarki.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pilarki....pdf