Logo Byczyny

Uchwały z dnia 26 lipca 2016r. sesja XXVIII kadencja VII

PDFUchwala Nr 195_16.pdf (2,14MB) -  Uchwała XXVIII/195/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Byczyna

PDFUchwała Nr 196_16.pdf (92,33KB) -  Uchwała XXVIII/196/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie zaciągnięcia kredytu

PDFUchwała Nr 197_16.pdf (153,93KB) - Uchwała XXVIII/197/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 

PDFUchwała Nr 198_16.pdf (303,38KB) - Uchwała XXVIII/198/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016-2034 

PDFUchwala Nr 199_16.pdf (48,63KB) - Uchwała XXVIII/199/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

PDFUchwala Nr 200_16.pdf (923,12KB) - Uchwała XXVIII/200/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/466/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice