Logo Byczyny

Bezpłatne szkolenie nt. Pisanie wniosków i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 11.06.2013 r.

Organizacje pozarządowe powiatu kluczborskiego 

Szanowni Państwo

Mając na względzie zmieniające się przepisy prawa i związane z tym zaostrzenia warunków korzystania ze środków publicznych oraz wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat: Pisanie wniosków i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (program w załączeniu), które poprowadzi ekspert w tej dziedzinie Pan Artur Gluziński.

Szkolenie odbędzie się 11 czerwca 2013 roku od godz. 13.00 do 18.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do 7 czerwca 2013 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Starostwo Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork lub faksem na numer 77 418 65 20 bądź pocztą elektroniczną na adres .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dana organizacja może zgłosić do udziału w szkoleniu maksymalnie dwie osoby.

Poniżej załaczniki do pobrania:

DOCFormularz zgloszeniowy na szkolenie.doc (67,00KB)
DOCProgram szkolenia.doc (54,00KB) 

 

Z poważaniem

Piotr Pośpiech

Starosta Kluczborski

------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
 
tel. (77) 418 52 18
fax (77) 418 65 20
http://www.powiatkluczborski.pl
e-mail: