Logo Byczyny

Debata społeczna pt. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa 23.05.2013 r.

            W czwartek, 23 maja 2013 r. o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury w Byczynie odbyła się debata społeczna pt. "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa". Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku.

     W debacie uczestniczyli m.in. nadkom. Wojciech Augustynek Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku, asp. sztab. Dariusz Radosz Kierownik Posterunku Policji w Byczynie oraz inni funkcjonariusze z posterunków w Byczynie i Kluczborku, jak również Burmistrz Byczyny, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Dyrektorzy Szkół z Byczyny (Pan Artur Oślizło, Pani Barbara Dereń, Pan Jakub Goliński), Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Kultury w Byczynie, Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Polanowicach, sołtysi, radni Rady Miejskiej w Byczynie, uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie oraz mieszkańcy Byczyny.

Celem debaty było ograniczenie zachowań powszechnego sprzeciwu, badanie organów ścigania, ustalenie propozycji wzrostu bezpieczeństwa oraz ocena pracy funkcjonariuszy policji.

Debata nie była zbyt burzliwa, ale pytań i wniosków padło całe mnóstwo. Zostały poruszone problemy pojawiające się w gminie Byczyna m.in.: kradzieże, uciążliwe wybryki chuligańskie, zgłaszanie do gminy spraw, którymi powinna zająć się policja np.: potrąconych zwierząt. Wspomniana została także kwestia braku odwagi w doniesieniu przestępstwa na policję, braku fotoradaru przy drodze krajowej nr 11 przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Byczynie, braku chodnika we wsi Kochłowice i Roszkowice, wieczornych spotkań alkoholowych młodzieży przebywającej w parku i przy fosie, zaśmieconego przystanku autobusowego we wsi Miechowa, braku interwencji ze strony policji na piaskarni w Byczynie.

Zawnioskowano o zwiększenie patroli przy gimnazjum, nawiązanie stałej współpracy z OHP w Polanowicach odnośnie spotkań informacyjnych młodzieży z Policją oraz zwiększenie patroli w nocy lub nad ranem, kiedy młodzież wraca z wieczornych imprez.

            Na efekty poruszonych spraw i rezultaty trzeba jeszcze poczekać. Miejmy nadzieję, że przyniosą owocne i satysfakcjonujące wszystkich skutki.

 P5230101.jpeg P5230106.jpeg P5230110.jpeg P5230113.jpeg