Logo Byczyny

Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice..."