Logo Byczyny

Podziękowania za organizację dożynek gminnych

W sobotę i w niedzielę (27 i 28 sierpnia) na stadionie miejskim w  Byczynie odbyły się dożynki gminne.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem turnieju sołectw. Wśród wielu konkurencji znalazło się m.in. strzelanie do tarczy, bieg z balem słomy oraz szukanie jajek w kopie siana.

Drugiego dnia rolnicy dziękowali za tegoroczne plony. Obchody otworzył korowód, który spod ratusza przemaszerował na stadion miejski. Oprócz władz gminy – burmistrzów Katarzyny Zawadzkiej i Roberta Świerczka honory gospodarzy czynili starostowie dożynkowi – Julianna Ficek z Sarnowa i Marcin Bandurowski z Byczyny.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była msza święta, odprawiona przez księdza proboszcza Tadeusza Jaśkiewicza i wikarego Łukasza Przybyłę.

Po eucharystii odbyła się gala dożynkowa. W jej trakcie ogłoszono wyniki konkursów dożynkowych.

Komisja w składzie: radny Rady Miejskiej w Byczynie - Krzysztof Chojak (przewodniczący komisji),radny Rady Miejskiej w Byczynie - Władysław Buła (z-ca przewodniczącego komisji), przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Byczyny - Teresa Kocemba (członek komisji), kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami UM Byczyna - Łukasz Goliński (członek komisji), podinspektor Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki UM Byczyna Magdalena Olender (członek komisji) oceniła zgłoszenia w gminnych konkursach dożynkowych.

Wyniki przedstawiają się następująco:

- „Najładniejszy wieniec dożynkowy/korona dożynkowa” (5 zgłoszeń):

I miejsce: Sołectwo Miechowa (nagroda Burmistrza Byczyny– bon o wartości 600 zł do zrealizowania do dnia 30.11.2016 r. na dowolny zakup lub usługę)

II miejsce ex aequo: Sołectwo Jaśkowice i Sołectwo Kochłowice (bon o wartości 500 zł)

III miejsce: -

za udział: Sołectwo Kostów i Sołectwo Nasale (bon o wartości 200 zł)

- „Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego”: (9 zgłoszeń):

I miejsce: Sołectwo Janówka (600 zł)

II miejsce ex aequo: Sołectwo Polanowice i Sołectwo Gołkowice (po 500 zł)

III miejsce wszyscy pozostali uczestnicy tj. sołectwa:  Kostów, Roszkowice, Ciecierzyn, Biskupice, Jaśkowice, Nasale (po 400 zł)

Podczas dożynek zostały ogłoszone również wyniki konkursu na najładniejszą posesję w gminie Byczyna.

Celem organizacji konkursu było podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Gminy Byczyna; pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i podejmowanie działań mających wpływ na rzecz ochrony środowiska. Konkurs, poprzez współzawodnictwo, miał także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Gminy Byczyna.

Do konkursu można było zgłosić najładniejszą posesję rozumianą jako: posesja indywidualna, posesja wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, instytucji, najładniejszy balkon, loggia, taras, ogródek itp.

W trakcie oceny były brane pod uwagę następujące elementy:

- zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (kolorystyka i dobór roślinności) w tym różnorodność nasadzeń gatunków kwiatów, krzewów i drzew

- harmonijne wyeksponowanie się w otoczenie, w tym estetyka i stan techniczny zabudowań,

- zagospodarowanie posesji elementami małej architektury,

- oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji,

- porządek, estetyka terenu,

- wygląd i ogólne wrażenie

Na konkurs wpłynęło 12 zgłoszeń. Laureatami nagród finansowych zostali:

I miejsce: Irena Sudek z Paruszowic (400 zł)

II miejsce: Irena Miś z Byczyny (300 zł)

III miejsce ex aequo: Łukasz Kubiak z Byczyny oraz Katarzyna Sieczka z Biskupic (po 200 zł)

Wyróżnienia: Jacek Bochyński z Jaśkowic, Wspólnota Mieszkaniowa Budynku 89 A,B w Polanowicach oraz Państwo Agnieszka i Mariusz Kość z Miechowej (po 100 zł).

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Byli nimi: Lidia i Jerzy Pośpiechowie z Nasal,  Spółdzielnia Mieszkaniowa Rolnik (zgłoszenie obejmowało osiedle w Biskupicach 1-2, 3,5,6, jak również osiedle na ul. Polnej 2 i 4 w Byczynie oraz ul. Zamoyskiego 9 i 11 w Byczynie), Zygmunt Grycman z Janówki, Iwona Kalista z Byczyny. 

Burmistrz Byczyny Robert Świerczek oraz wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka serdecznie dziękują za organizację święta plonów Samorządowi Mieszkańców Byczyny, a zwłaszcza paniom: Halinie Piaście, Teresie Kocembie, Ewie Bittner, Krystynie Buksie, Agacie Bystrykowskiej, Teresie Nocoń, Zdzisławie Czerwiak i Danucie Zawiercie, radnemu Jerzemu Plucie,  księdzu proboszczowi Tadeuszowi Jaśkiewiczowi i wikaremu Łukaszowi Przybyle oraz służbie liturgicznej, Katarzynie Sobani, Januszowi Jasińskiemu  - właścicielowi pałacu w Gołkowicach, Władysławowi Zawadzkiem oraz wszystkim mieszkańcom Byczyny, którzy przystroili swe posesje, a szczególnie Iwonie Bednarskiej i mieszkańcom ulicy Wałowej.

Gospodarze i organizatorzy podziękowania kierują też do pozostałych radnych Rady Miejskie w Byczynie, sołtysów i sołectw, którzy włączyli się w przygotowania i obchody gminnych dożynek, pracowników Centrum Integracji Społecznej „Cispol” z Polanowic i Ośrodka Kultury w Byczynie, pracowników Urzędu Miejskiego, a szczególnie: Patrycji Zawadzkiej, Marty Kaczor, Marty Kulisińskiej, Kingi Bogusławskiej, Agnieszki Cygan-Koncewicz, Gabrieli Wróbel, Marzeny Kaczkowskiej, Izabeli Buły, Doroty Wawrzyniak, Anny Krzus, Beaty Brewus; wokalistek Studia Piosenki i instruktora Krzysztofa Kulika, Andrzeja Felisiaka, Orkiestry Dętej z Byczyny, Chóru „Radość”, zespołów „Jarzębina” i „Miechowiacy”, Krzysztofa Chałupczyńskiego, Alojzego Gizy i Dariusza Pinińskiego, pocztów sztandarowych z OSP Paruszowice i OSP Roszkowice, placówek oświatowych, uczniów – Katarzyny Marcinkowskiej, Aleksandry Kordeckiej, Alicji Bieniaszewskiej oraz Kornela Madziały, także sponsorów i darczyńców. Byli nimi: Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” z Kluczborka, prezes Władysław Zawadzki i Przedsiębiorstwo Rolne Kost – Rol z Kostowa, Lucyna i Antoni Sarnowscy, Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „Arad” Zakład Roszkowice, Marchem Smolarz i Czech Spółka jawna z Byczyny, Bank Spółdzielczy Namysłów Oddział Byczyna, Bank Spółdzielczy Wołczyn, KDM Musiałek Materiały Budowlane i Opał z Byczyny, Usługi Remontowo – Budowlane Piotr Nita, Katarzyna Zawadzka – zastępca burmistrza Byczyny, Gospodarstwo Rolne – A.T.J. Stasiak z Borka, PP – H „Ferma – Pol” Sp. z o.o. z Zalesia, Koło Łowiecka „Cyranka”, Apteka w Rynku – MM Zaklika, RSP Jaśkowice, Spółdzielnia Socjalna „Gród” z Biskupic, Ewa i Beniamin Godylowie z Kujakowic Górnych, Bożena Szczyrba z Gołkowic, Grupa Producentów Rolnych Centrala Nasienna z Kluczborka.

 

Więcej zdjęć również na:

 http://ok.byczyna.pl/5083/fotorelacja-z-dozynek-gminnych.html