Logo Byczyny

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 2017 rok

- PDFBURMISTRZ BYCZYNY ZAWIADAMIA....pdf

- PDFWniosek o Udzielenie w roku 2017 Dotacji Celowej.pdf