Logo Byczyny

Informacja Burmistrza Byczyny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fundamentów pod urządzenia i instalacje urządzeń służących do kruszenia i przesiewania kruszyw naturalnych wydobywanych ze złoża Jakubowice.