Logo Byczyny

Gmina Byczyna zawarła porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Kluczborku 14.06.2013 r.

W piątek, 14 czerwca 2013 r. w Byczynie Ryszard Grüner Burmistrz Byczyny oraz nadk. Wojciech Augustynek Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku podpisali porozumienie pomiędzy Gminą Byczyna a Komendą Powiatową Policji w Kluczborku.

Zgodnie z Uchwałą nr Nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. Gmina Byczyna przekazuje Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku środki finansowe na godziny ponadnormatywne dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewnienia spokoju w miejscach publicznych na terenie Gminy Byczyna.

P6140077.jpeg P6140078.jpeg P6140079.jpeg P6140083.jpeg