Logo Byczyny

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- VII nabór”.

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z NFOŚiGW  w Warszawie  oraz WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- VII nabór”.

 

Burmistrz Byczyny informuje, że Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - VII nabór”.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 30 610,82 zł z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 50% tej kwoty tj. 15 305,41 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosło 35% tej kwoty tj. 10 713,79 zł, a wkład własny Gminy Byczyna wyniósł 15% tj. 4 591,62 zł.

Z programu skorzystało 33 mieszkańców naszej gminy, którzy zgłosili łącznie do zutylizowania 60,305 ton wyrobów zawierających azbest.

 

                        Burmistrz Byczyny

             /-/ Robert Świerczek