Logo Byczyny

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o nowym systemie ZIP

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o wdrożeniu od 1 lipca 2013 r. nowego systemu pn. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). 

Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

System składa się z czterech głównych części – Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

W następnych etapach system będzie umożliwiał:

- obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,

- zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniobiorcę, a nie miały miejsca w rzeczywistości,

- przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę,

- podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu,

- dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych,

- składanie wniosków o dostęp do systemu e-PUAP i podpis kwalifikowany.

W związku z powyższym Opolski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi szeroko zakrojoną kampanię medialną na temat ww. systemu. Upowszechnianie informacji w tej kwestii odbywa się zarówno wśród realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej, jak i pacjentów. Dlatego w celu dotarcia do jak największej grupy mieszkańców Opolszczyzny pragniemy wykorzystać wszelkie możliwe kanały informacyjne.

Wejście na stronę OOWNFZ – http://www.nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/komunikat_ZIP.html przyczyni się do propagowania informacji na temat ZIP.

Wszelkich informacji ww. sprawie udziela Wydział Organizacyjny nr tel. 77 40 20 116 lub 77 40 20 115, adres e-mail: , lub