Logo Byczyny

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM I NABORZE DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 27.10.2016r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 14.11.2016r.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które stanowią rozdział VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

 

Załączniki:

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (265,19KB)

Formularze rekrutacyjne:

Załączniki do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzeni nowego/nowych miejsc pracy w istniejących PS, przekształcanie PES w PS