Logo Byczyny

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Byczyna