Logo Byczyny

Osiągnięte w 2015 roku poziomy recyklingu , odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przez Gminę Byczyna