Logo Byczyny

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Byczynie przy ul. Borkowskiej działki od 274-3 do 274-8