Logo Byczyny

Laury dla karateków

Młodzieżowy mistrz świata w karate tradycyjnym Konrad Kardas, jego trener Zbigniew Sitarz oraz mama mistrza Wioletta Kardas gościli na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Byczynie, która odbyła się w czwartek 27 października.

Ostatnia sesja rozpoczęła się od bardzo miłego akcentu. Burmistrz Robert Świerczek, wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Adam Radom wraz z wiceprzewodniczącymi Jerzym Plutą i Krzysztofem Chojakiem w obecności radnych i mieszkańców gminy wręczyli listy gratulacyjne Konradowi Kardasowi, młodzieżowemu mistrzowi świata w karate tradycyjnym oraz jego senseiowi Zbigniewowi Sitarzowi. Sportowcy otrzymali także pamiątkowe statuetki oraz dotację w wysokości 5 tys. zł na działalność sekcji karate w Ośrodku Kultury w Byczynie. List gratulacyjny adresowany do rodziców młodego mistrza odebrała mama Wioletta Kardas.

Uroczystość była pokłosiem licznych sukcesów Konrada Kardasa, a zwłaszcza wywalczonego niedawno w Krakowie złotego medalu i tytułu mistrza świata w karate tradycyjnym w kategorii młodzieżowców.

Konrad Kardas 1.jpeg

Konrad Kardas 2.jpeg