Logo Byczyny

LGD "Dolina Stobrawy" informuje...

Zapraszamy na spotkania informacyjne i szkolenia z pisania biznesplanów w ramach organizowanych przez nas naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej.

1) Spotkania Informacyjne:

Byczyna – 14.11.2016 r. godzina 18.00 sala nr 9 Urzędu Miejskiego w Byczynie

Wołczyn – 15.11.2016r. godzina 15.00 sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Olesno – 16.11.2016r. godzina 18.00, sala lustrzana Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

Lasowice Wielkie – 22.11.2016r. godzina 15.00, sala sesyjna Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

Kluczbork – 23.11.2016r. godzina 15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku

2) Szkolenia z pisania biznesplanów

Rozwijanie działalności gospodarczej – 25.11.2016r. godzina 9.00-15.00, sala konferencyjna Ratusz w Kluczborku.

Podejmowanie działalności gospodarczej – 28.11.2016r. godzina 9.00-15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Proszę o przesyłanie pytań dotyczących pisania biznesplanów do 20.11.2016r. na maila , tak aby eksperci na szkoleniach dotyczących biznesplanów mogli na nie odpowiedzieć.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

2.

Do dnia 10 listopada 2016 r. przedłużono nabór na organizowane  przez Fundację Wspomagania Wsi, bezpłatne szkolenie pt.: „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” – zaplanowane na 01-04 grudnia 2016 r. Więcej informacji pod poniższym linkiem.

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa

3.

Poniżej ogłoszenie dotyczące szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPO WO 2014-2020 zawierające wszelkie informacje związane z zapisami oraz udziałem. Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenia specjalistyczne, które dotyczyć będą poniższej tematyki:

Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku) w kontekście realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020:,

- terminy szkolenia do wyboru: 3 listopada 2016 lub 9 listopada 2016 Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1xZRGUF6mWxYu1jhkOAwUw7i4lw3QyeGWJ9is5kWhFtY/edit

Szkolenie 3.11.2016 r. odbędzie się:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek” - Sala Orła Białego

ul. Piastowska 14; 45-082 Opole

Szkolenie 9.11.2016 odbędzie się: Sala audytoryjna 45-867 Opole, Hallera 9

Zasady przygotowania Studium Wykonalności i Inwestycji oraz BiznesPlanu w ramach działań/poddziałań współfinansowanych z EFRR RPO WO 2014-2020:

terminy szkolenia do wyboru: 14 listopada 2016 lub 15 listopada 2016

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1-g9zlGQscPEr3ak8buoZoP1nhdpqzNqeXZ9ylX52VOQ/edit

Szkolenia specjalistyczne odbędą się w:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek” - Sala Orła Białego

ul. Piastowska 14; 45-082 Opole

Pomoc publiczna i pomoc de minimis:

terminy szkolenia do wyboru: 21 listopada 2016 lub 29 listopada 2016

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1q-btvO3eTAS37al-PkFPyxvw_WUw5wgYT1ls95GPAps/edit

Szkolenia specjalistyczne odbędą się w:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek” - Sala Orła Białego

ul. Piastowska 14; 45-082 Opole

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Proszę o wypełnienie formularza ( formularzy) i zaznaczenie dogodnego terminu.

Dopuszcza się możliwość udziału w więcej niż jednym szkoleniu specjalistycznym.

Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona.

 

Ponadto informujemy, iż 24 października 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 2793/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 14]. Ww. dokument wraz z wykazem zmian dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl  (zakładka: Zapoznaj się z prawem i dokumentami /Dokumenty regionalne).