Logo Byczyny

Zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 167/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017

PDFZarządzenie nr 167-2016 Burmistrza Byczyny.pdf (321,96KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 167 Burmistrza Byczyny z dnia 07.11.2016 - Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.pdf (697,84KB)