Logo Byczyny

Uchwały z dnia 27 października 2016 r., sesja nr XXX kadencja VII

PDFUchwała Nr 210.pdf (52,75KB) - UCHWAŁA NR XXX/210/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

PDFUchwala nr 211.pdf (72,70KB) - UCHWAŁA NR XXX/211/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 20/16 a.m. 3 położonej w miejscowości Chudoba stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Byczyna

PDFUchwala nr 212.pdf (72,13KB) - UCHWAŁA NR XXX/212/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 1/7 a.m. 10 położonej w miejscowości Nasale stanowiącej własność Skarbu Państwa
Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Byczyna

PDFUchwala nr 213.pdf (72,02KB) - UCHWAŁA NR XXX/213/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna

PDFUchwała Nr 214.pdf (249,51KB) - UCHWAŁA NR XXX/214/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

PDFUchwala Nr 215.pdf (74,10KB) - UCHWAŁA NR XXX/215/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwala Nr 216.pdf (355,32KB) - UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwala Nr 217.pdf (70,51KB) - UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

PDFUchwala nr 218.pdf (56,56KB) - UCHWAŁA NR XXX/218/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

PDFUchwala Nr 219.pdf (286,94KB) - UCHWAŁA NR XXX/219/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

PDFUchwała Nr XXX 220.pdf (1,05MB) -   UCHWAŁA NR XXX/220/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016–2034