Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 3 listopada 2016 r., w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony.

Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 3 listopada 2016 r., w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony. PDFZarzadzenie Nr 166_2016.pdf (168,65KB)