Logo Byczyny

Ukraińcy gościli w Byczynie

W środę 9 listopada przyjechała do Byczyny 12 – osobowa grupa Ukraińców. Gości interesowały kwestie funkcjonowania samorządu gminnego, a zwłaszcza sposób przeprowadzania konsultacji społecznych.

W skład grupy wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnego samorządu, administracji, mediów lokalnych z Połtawy i Łukasziwki.

Spotkali się oni z burmistrzem Robertem Świerczkiem, który mówił o konsultacjach społecznych, ich organizacji, metodach, formach i kampanii promocyjnej.

Grupa odwiedziła także Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach oraz gród rycerski w Biskupicach, aby zapoznać się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Wizytę Ukraińców w Polsce zorganizowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

IMG_5749.jpeg