Logo Byczyny

Gmina Byczyna,Urząd Marszałkowski w Opolu, Stowarzyszenie EUROPA IUVENIS zorganizowali konferencję nt. założenia Młodzieżowej Rady Gminnej

Dnia 8 listopada (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Byczynie odbyła się konferencja na temat założenia Młodzieżowej Rady Gminy, która niebawem u nas powstanie. Brały w niej udział klasy VI szkół podstawowych, gimnazja i szkoła średnia z Gminy Byczyna. Konferencje prowadziło Stowarzyszenie EUROPA IUVENIS z Opola, które prowadzi projekt współfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 pt. „Damy radę! Mamy Radę! Opolska młodzież aktywna w życiu publicznym”. Młodzieżowa Rada Gminy będzie formą zaangażowania młodzieży w działanie samorządu i organem konsultacyjnym dla władz lokalnych oraz okazją do poznania i zaangażowania się w procesy demokratyczne, przede wszystkim zaś sposobem na kształtowanie obywatelskiej odpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Uczniowie byli bardzo aktywni i chętni do pracy przy zadaniach jakie przygotowało dla nich stowarzyszenie, większość z nich wpisała się na listę osób chcących tworzyć Młodzieżową Radę Gminy.

 

Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc w zorganizowaniu konferencji Pani Viceburmistrz Katarzynie Zawadzkiej, Pani Barbarze Kamińskiej z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Pani Magdalenie Lenartowicz ze Stowarzyszenia EUROPA IUVENIS  , Pracownikom Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej.

JPEGreceived_1465176496844440.jpeg

JPEGreceived_1465176516844438.jpeg

JPEGreceived_1465176550177768.jpeg

JPEGreceived_1465176700177753.jpeg

JPEGreceived_1465176703511086.jpeg

JPEGreceived_1465176730177750.jpeg

JPEGreceived_1465176763511080.jpeg

JPEGreceived_1465176783511078.jpeg

JPEGreceived_1465176823511074.jpeg

JPEGreceived_1465176940177729.jpeg

JPEGreceived_1465177016844388.jpeg