Logo Byczyny

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich z Miechowej

Miechowskie Koło Gospodyń Wiejskich ma już dziesięć lat. Jubileusz odbył się w sobotę 12 listopada.

Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowej to jedno z najaktywniej działających kół w gminie Byczyna. Panie organizują coroczne Święto Pieroga, biorą udział w konkursach kulinarnych, reprezentują gminę na imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Nic więc dziwnego, że jubileusz gospodyń z Miechowej musiał się odbyć i to z rozmachem. W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Robert Świerczek, wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka, Jakub Goliński – członek Zarządu Powiatu Kluczborskiego, Maria Żurek – kierownik Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury, Danuta Bajak – prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, Iwona Jurczyk – prezes Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Iwona Sarnowska – dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie oraz Zenon Olszak – sołtys Miechowej.

W trakcie części oficjalnej były życzenia, gratulacje, podziękowania i prezenty dla jubilatek.

- Jesteśmy pełni podziwu, że przy wielu obowiązkach domowych, rodzinnych i zawodowych znajdujecie panie czas i siły, by rozwijać działalność waszego koła, aktywizować Miechowę, angażować się w działalność społeczną, a także rozsławiać imię naszej małej ojczyzny poprzez organizację wielu wspaniałych imprez i wydarzeń – mówił burmistrz Robert Świerczek. - Równocześnie dziękujemy za wszystko, co do tej pory zrobiłyście panie dla społeczności lokalnej. Życzymy kolejnych, owocnych lat działalności, zdrowia, kreatywności, wspaniałych pomysłów, niespożytych sił oraz niegasnącej satysfakcji.

Po części oficjalnej były przyśpiewki, skecze i aktorskie popisy miechowskich gospodyń, które po raz kolejny udowodniły, że kobiety z nich i do tańca, i do różańca.