Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r., sesja nr XXXI kadencja VII

PDFUchwala_Jakubowice_XXXI_221_16.pdf (1,38MB)  UCHWAŁA NR XXXI/221/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna.

PDFUchwala_AG_XXXI_222_16.pdf (1,48MB) UCHWAŁA NR XXXI/222/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice.

PDFUchwala_RPO_XXXI_223_16.pdf (2,94MB) UCHWAŁA NR XXXI/223/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice.

PDFUchwala Nr XXXI 224 16.pdf (148,44KB)  UCHWAŁA NR XXXI/224/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwala Nr XXXI 225 16.pdf (157,44KB) UCHWAŁA NR XXXI/225/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

PDFUchwala Nr XXXI 226 16.pdf (227,75KB)  UCHWAŁA NR XXXI/226/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

PDFUchwala Nr XXXI 227 16.pdf (415,91KB) UCHWAŁA NR XXXI/227/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016–2034