Logo Byczyny

AKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 19 DO OGŁOSZENIA INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

AKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 19 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY
w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy nową wersję załączników. Zmianie uległ zapis podstawy prawnej. Zmiany przedstawione są w pliku poniżej.

DOCXAktualizacja załączników - zapis zmian.docx (12,56KB)

Załączniki:

DOCX1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (180,55KB)

DOC19. Oświadczenie o niepodleganiu karze.doc (171,00KB)