Logo Byczyny

Obdarowali Dom Dziecka w Bogacicy

Już po raz trzeci uczniowie Technikum w Polanowicach przygotowali paczkę świąteczną dla wychowanków Domu Dziecka w Bogacicy. Zbiórkę artykułów, które znalazły się w paczce (m.in. bibuły, farby, długopisy, ołówki, zeszyty, kolorowanki, plastelinę, kolorowe kartki i inne) przeprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką nauczycielki - Karoliny Kryściak. Do akcji przyłączył się również Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie, który przeprowadził zbiórkę pieniędzy na zakup słodyczy dla wychowanków domu dziecka.

Przygotowane pięknie paczki uczniowie technikum tj.: Marcin Chlewicki, Daria Czajkowska, Łukasz Sattler i Julia Starszak wraz z panią K. Kryściak we wtorek, 20 grudnia 2016 r. zawieźli osobiście do Bogacicy i wręczyli na ręce pani dyrektor.

Zostali bardzo mile przyjęci. Mieli również możliwość porozmawiania z dyrektorką placówki na temat warunków życia i przepisów prawnych dotyczących podopiecznych przebywających w tamtejszym domu dziecka, jak również wielu innych aspektów z tym związanych np. ich sposobu edukacji, planowania przyszłości, rozwijania zainteresowań.

Wizyta w Domu Dziecka w Bogacicy okazała się bardzo owocna i zapowiada kontynuację współpracy uczniów Technikum w Polanowicach z wychowankami domu dziecka w jeszcze szerszym stopniu.