Logo Byczyny

Informacja dla hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 20191), w szczególności:

  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych (dotyczy to również gospodarstw utrzymujących drób i inne ptaki na potrzeby własne),
  • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku  ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork tel. /77/ 418 27 00 albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej podejrzenia wystąpienia zakaźnej choroby drobiu.

 

JPEGApel do hodowców drobiu.jpeg (82,95KB)

PDFInformacja_dla_hodowcow_drobiu.pdf (116,29KB)

PDFROZPORZADZENIE_MINISTRA_ROLNICTWA_I_ROZWOJU_WSI_Z_DNIA_2.pdf (239,62KB)

JPEGZasady bioasekuracji.jpeg (230,13KB)

JPEGInformacja w sprawie kar administracyjnych.jpeg (101,51KB)