Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2016 r., sesja nr XXXIII, kadencja VII

UCHWAŁA NR XXXIII/234/16RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2017 r. PDFUchwala Nr 234 - Plan Pracy Rady.pdf (133,81KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/235/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2017 rok. PDFUchwala Nr 235 - Plan Pracy Komisji.pdf (258,81KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/236/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2017.PDFUchwała Nr 236 - Profilaktyka.pdf (250,64KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/237/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna.PDFUchwała Nr 237- Deklaracja.pdf (177,24KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/238/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUchwała Nr 238 - Budżet 2016.pdf (567,85KB)

Uchwała Nr XXXIII/239/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016–2034mPDFUchwała Nr 239_WPF_Scalony.pdf (1,16MB)

UCHWAŁA NR XXXIII/240/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok PDFUchwała Nr 240 - Budżet 2017.pdf (905,98KB)

 

Uchwała Nr XXXIII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034 PDFUchwała Nr XXXIII_241_16.pdf (1,16MB)

UCHWAŁA NR XXXIII/242/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.PDFUchwała Nr 242 - Dotacja.pdf (421,59KB)

 

UCHWAŁA NR XXXIII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne.PDFUchwała Nr 243 - 6latki.pdf (71,78KB)