Logo Byczyny

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji do prac komisji konkursowej.jpeg

- PDFFormularz zgłoszeniowy kandydata.pdf (52,19KB)