Logo Byczyny

Informacja Burmistrza Byczyny w sprawie prowadzonych kontroli

Byczyna, dnia  18 stycznia 2017 r.

OŚ.6232.1.2017.AG

 

INFORMACJA

Informuję, że od dnia 19 stycznia 2017 r. na terenie gminy Byczyna prowadzone będą kontrole w zakresie:

  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
  • zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna”,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami prawa,
  • gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami prawa,
  • oznaczenia numerycznego nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że do przeprowadzenia czynności kontrolnych w powyższym  zakresie upoważnieni będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz policjant Posterunku Policji w Byczynie.

Wszystkich właścicieli nieruchomości proszę o udostępnienie posesji do kontroli, a także udzielenie wymaganych informacji i wyjaśnień.

 

 

                                     Burmistrz Byczyny

                                   /-/ Robert Świerczek