Logo Byczyny

"Danonowej" akcji charytatywnej ciąg dalszy...

Kolejny już raz Fundacja Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM wsparła dzieci, osoby niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne i pozostałych mieszkańców z terenu naszej gminy, poprzez przekazanie im różnego rodzaju smakołyków, w postaci soków owocowych i jogurtów firmy Danone. Wielki Kanclerz Królewskiego Orderu Mirosław Mandryga we współpracy z Konfraternią Śląsko -Zagłębiowską KOŚSBM oraz Burmistrzem Byczyny Robertem Świerczkiem i Zastępcą Burmistrza Katarzyną Zawadzką, jak również pracownikiem UM Panią Beata Dziekońską i pracownikiem OPS Panią Krystyną Sieją, koordynowali tę akcję charytatywną. W dniach 24 oraz 25 stycznia 2017 r. zostało rozdysponowanych i przekazanych około 16 tys. sztuk smakołyków. Akcja ta nie jest z pewnością ostatnim przedsięwzięciem ofiarodawców.

ale-pitny-but.png