Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 29.08.2013 r.

W dniu 29.08.2013 r. (czwartek), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ROSZKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowice,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAKUBOWICE – SARNÓW obejmującego obszar w obrębach : Jakubowice, Kochłowice, Sarnów, Dobiercice, Pruszowice,

d) zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą: „Mój Rynek w Byczynie” w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałania 321. 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013,

e) zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami,

f) upoważnienia Burmistrza do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

g) zmiany uchwały,

h) zmiany uchwały,

i) zaciągnięcia kredytu,

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

            k) zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

7. Stopień efektywności kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

                    Przewodniczący

                  Rady Miejskiej

                 w Byczynie

                   Grzegorz Kapica